Spored tekem

Naziv: Tekma prostoletečih modelov
Datum: 25.11.2017
Kategorija: F1A, F1A mladinci, F1B in F1H mladinci

Naslov: GPS koordinate: 45°49’43.74”N, 13°56’56.60”E
Kraj: Vipava
Država: SLO

Prijave možne od: 25.10.2017
Prijave možne do: 22.11.2017
Število prostih mest: 99

Prijave niso več možne.

Stanje prijav


DATUM: sobota, 25. 11. 2017

Vodja tekmovanja: bo določen naknadno

Kontaktna oseba: Luka Velikonja, e-mail: lukavelikonja.pilot@gmail.com

TEKMOVALNA PRAVILA: Tekmovalo se bo po veljavnem FAI pravilniku v kategorijah F1A, F1A mladinci, F1B in F1H mladinci. Vsak tekmovalec mora imeti model opremljen z številko licence in oznako modela. V nasprotnem primeru ne sme tekmovati ali pa bo diskvalificiran.

ŠTARTNINA: Za kategorijo F1A, F1B in F1A mladinci znaša 20 EUR, za kategorijo F1H mladinci pa15 EUR in vsebuje topli obrok. V primeru, da tekmovalec tekmuje v dveh kategorijah plača štartnino za višjo kategorijo.

Štartnino je potrebno plačati najkasneje do srede, 22.novembra 2017 na TRR

Modelarsko društvo Ventus Planina 67/a - 5270 Ajdovščina -Slovenija

Namen nakazila: “F1x - priimek edinega tekmovalca” ali “F1x – seznam(priimki)  več tekmovalcev”

IBAN: SI 56640009402020279

Swift Koda: HKVISI 22

Banka: HRANILNICA VIPAVA D.D.

Štartnina po tem datumu znaša 60 EUR

Možno je naročiti dodatne obroke kontaktni osebi do 22.novembra, cena je 6 EUR.

Nekatera polja so obvezna, a se nanašajo na večdnevne tekme z RC modeli.
V polje Frekvenca - piši 000,  v polje “model” kategorijo/e, v kateri/ih bo tekmoval.  
Za kategorijo F1H, v kolikor nimaš licence, vpiši F1H v polje Fai Številka.
Obroki za tekmovalca DA, dodatni obroki 0 (če jih potrebuješ, naroči kontaktni osebi).

PROGRAM TEKMOVANJA:

7.30 – 8.00 Prihod tekmovalcev,

8.00 - 8.15 Otvoritev tekmovanja

9.00 – 9.50 1. turnus (F1A, F1B 240s, F1H 120s )

9.50 – 10.40 2. turnus (F1A, F1B 180s, F1H 120s )

10.40 – 11.30 3. turnus (F1A, F1B 180s, F1H 120s )

11.30 – 12.20 4. turnus (F1A, F1B 180s, F1H 120s )

12.20 – 13.10 5. turnus (F1A, F1B 240s, F1H 120s)

14.30 – 14.40 Fly-off

Možne so spremembe glede na vremenske ali druge nepredvidljive okoliščine.

PRITOŽBE: Pisno pritožbo je treba vložiti vodstvu tekmovanja najkasneje pol ure po nastanku dogodka, zaradi katerega je vložena pritožba. Kavcija znaša 20 € in zapade v primeru neugodne rešitve. Pritožbo rešuje tekmovalna žirija.

Opomba: Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe tekmovalcev, niti za škodo, ki bi jo tekmovalci ali kdorkoli povzročil tretjim osebam. Vožnja z avtomobili in motornimi kolesi po stezi je prepovedana. Vsaka kršitev je sankcionirana z takojšnjo diskvalifikacijo