Navodila za uporabo modelarskega vzletišča MD Ventus Vipava

datum: 03.05.2023

kategorija: Novice in dogodki

IZVLEČEK

iz

Navodil za uporabo modelarskega vzletišča MD Ventus Vipava (revizija 0.1, 28.04.2023)

 

Celotna vsebina, vključno z grafičnimi prilogami je v PDFdatoteki Navodila vzletisce Ventus Vipava rev. 0.1.pdf

 

1. OSNOVNI PODATKI
 

1.1 NAMEN VZLETIŠČA
Vzletišče je namenjeno za športne dejavnosti letenja letalskih modelov – brezpilotnih zrakoplovov v rekreativne in tekmovalne namene.
Dolžina in širina vzletno pristajalne steze zadostuje za varno vzletanje in pristajanje brezpilotnih  zrakoplovov. Ker se modelarsko vzletišče uporablja izključno za izvajanje letalskih dejavnosti brezpilotnih zrakoplovov, korekcija za nadmorsko višino in referenčno temperaturo vsled tega ni upoštevana.
 

1.2 UPORABNOST
Modelarsko vzletišče je dovoljeno uporabljati podnevi, pol ure pred sončnim vzhodom in pol ure po sončnem zahodu.
V času rekreativnega letenja na modelarskem vzletišču je odgovorna oseba vsak posameznik/upravljalec brezpilotnega zrakoplova z urejenim osebnim zavarovanjem za primer nesreče proti tretji osebi.
V primeru organiziranega tekmovanja na modelarskem vzletišču MD Ventus, organizator določi vodjo tekmovanja in tekmovanje prijavi pristojnim organom v skladu z veljavnimi predpisi. Vodja tekmovanja skrbi za upoštevanje pravil in navodil na vzletišču. Vsak tekmovalec mora biti zavarovan za primer nesreče proti tretji osebi. Vodja tekmovanja ali predstavnik organizatorja lahko zahteva na vpogled zavarovalno polico tekmovalca upravljalca brezpilotnega zrakoplova.
Modelarsko vzletišče je primarno namenjeno dejavnostim članov MD Ventus. Člani društva kakor tudi gostujoči uporabniki morajo biti predhodno seznanjeni z navodili za uporabo vzletišča. Navodila za uporabo vzletišča so objavljena na vidnem mestu v prostoru društva MD Ventus, poslana na spletni poštni naslov posameznika člana društva in objavljena na spletni strani društva.
 

 

2. POLOŽAJ VZLETIŠČA IN TEHNIČNI PODATKI


2.1 LOKACIJA
Modelarsko vzletišče MD Ventus Vipava se nahaja 2,2 km jugozahodno od mesta Vipava, 750 metrov vzhodno od naselja Lože. Geografske koordinate referenčne točke vzletišča so 45° 49' 44'' N 013° 56' 57'' E. VPS se nahaja na nadmorski višini 111 metrov.
 

2.2 DOSTOP
Dostop do modelarskega vzletišča MD Ventus je po makadamski cesti , ki povezuje cesto med Vipavo in naseljem Slap ter cesto v smeri Vipava – Manče - Štanjel ( Goriška cesta ).
Dostop do VPS je ograjen z varjeno železno ograjo višine 1m, ki omejuje prost prehod nepoklicanim osebam. Za potrebe organizacije tekmovanja je tik ob ograji na voljo manjši kontejner.
Parkirišču je namenjen prostor na zahodni strani omenjene ograje.
 

2.3 OSNOVNA STEZA - STRIP
Osnovna steza je pravokotne oblike velikosti 140 X 30 metrov.
 

2.4 VZLETNO PRISTAJALNA STEZA (VPS)
Smer VPS : 360°/180°
Dimenzije VPS: 100 X 15 metrov
Geografske koordinate 45° 49' 44'' N, 013° 56' 57'' E
Nadmorska višina: 111 metrov
Osvetlitev: Ni osvetlitve
 

Glede na vremenske razmere oziroma smer vetra se za letenje uporabljata obe stezi 18 in 36 torej iz smeri Vipave ali Podnanosa.
Osnovna steza in VPS sta na utrjeni travnati podlagi. Za redno vzdrževanje utrjene travnate podlage – košnjo in valjanje - ki zagotavlja varno in ustrezno uporabo vzletišča, skrbijo člani MD Ventus.
 

2.5 METEOROLOŠKE ZNAČILNOSTI VZLETIŠČA
Lokacija vzletišča je na Vipavskem polju, za katerega je značilna občasno močna burja. V primeru vetra srednje jakosti zahodne smeri se občasno pojavlja turbulenca. Glede na dejanske meteorološke razmere na vzletišču naj upravljalci brezpilotnih zrakoplovov upoštevajo ustrezno znanje upravljanja zrakoplovov in tehnične karakteristike zrakoplovov za varno letenje.
 

2.6 OMEJITVE
Obratovalec vzletišča soglaša/dovoljuje letenje brezpilotnih zrakoplovov v skladu z:
1. Navodili za uporabo modelarskega vzletišča,
2. Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakopolovov,
3. Letenje letalskih modelov ima prednost pred letenjem ostalih brezpilotnih zrakoplovov,
4. Vsak uporabnik vzletišča se je dolžan seznaniti z zgornjimi točkami in to potrditi s podpisom prijavnice v MD Ventus Vipava ali z obrazcem začasnega uporabnika vzletišča.
Vzletišče se nahaja na robu cone LJR6A, zato so upravljalci brezpilotnih zrakoplovov dolžni preverjati morebitne začasne zapore oziroma omejitve letenja objavljene s strani Kontrole zračnega prometa Slovenije – NOTAM (spletna stran Slovenia Control).
Modelarsko vzletišče se nahaja na robu pilotažne cone za motorna letala št. 2 letališča Ajdovščina : center cone je naselje Slap in ima radij 1,5 km. Višina dela v coni št.2 je od 600 metrov nad terenom (2000 feet 3500 feet AGL).
Vzhodno od modelarskega vzletišča iz smeri Podnanosa proti Gradišču pri Vipavi in v obratni smeri se nahaja vizualna zračna pot – VFR Route 3. Minimalna višina zračne poti je 300 metrov nad terenom (1000 feet AGL). Glede na konfiguracijo terena se ne pričakuje prometa pod 1000 metrov nadmorske višine. Priloga 6.

Upravljalec brezpilotnega zrakoplova ali pridruženi opazovalec mora vedno opazovati drug zračni promet. V primeru konflikta mora upravljalec brezpilotnega zrakoplova nemudoma začeti manevre za zagotovitev ustreznega horizontalnega ali vertikalnega razdvajanja.
Višina območja uporabe modelarskega vzletišča je 500 metrov nad terenom (1700 feet AGL).
 

2.7 OBJEKTI
Ob vzletišču je zidan objekt z elektriko, vodo, sanitarijami ter optično internetno povezavo za potrebe društva.
 

 

3. OPREMA NA VZLETIŠČU
 

3.1 OZNAČBA VPS STEZE
VPS je označena s premičnimi označbami. Na kotih praga steze je postavljena po ena rdeča zastavica. Bočna robova VPS pa sta zaznamovana na polovici steze (50 metrov) z rdeče-belimi zastavicami. Dimenzije zastavic so 50 cm X 40 cm.
VPS steza je oddaljena od parkirišča 40 metrov in ločena z varjeno železno ograjo višine 1m.
 

3.2 OPREMA ZA PRVO POMOČ
Komplet opreme za prvo pomoč s predpisano vsebino se nahaja na vzletišču v prostorih društva. Zdravstveno oskrbo nudi Zdravstvena postaja Vipava, Beblerjeva ulica 5, 5271 Vipava, tel. 05 36 55 111 ali Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina, tel. 05 369 30 00.
 

3.3 GASILSKA OPREMA
V prostorih društva na vzletišču se na vidnem mestu nahaja 10 kg gasilski aparat C02.
 

3.4 METEOROLOŠKA OPREMA
Meteorološko opremo vzletišča sestavljajo: vetrna vreča, anemometer in internetna vremenska postaja postavljena na drogu. Meteorološki podatki modelarskega vzletišča MD Ventus so javno dostopni preko spleta.
 

3.5 RADIJSKA OPREMA
Radijske opreme na vzletišču ni, komunikacija je možna preko mobilnih telefonov in spleta.
 

3.6 OSKRBA Z GORIVI IN MAZIVI
Vzletišče ne nudi oskrbe z gorivi in mazivi. Oskrba z gorivom in mazivi je možna na bencinskem servisu Petrol v Vipavi.
 

 

4. POSTOPKI LETENJA
 

4.1 OBMOČJE UPORABE VZLETIŠČA
Območje uporabe modelarskega vzletišča je omejeno z trenutno veljavnim NOTAM-om.
 

4.2 PROCEDURA LETENJA
Steza za vzletanje in pristajanje je 18/36. Praviloma se za obe stezi za vzletanje in pristajanje uporablja vzhodni šolski krog.
Letenje z motornimi modeli se odvija vzhodno od VPS. Jadralno letenje se praviloma odvija zahodno od VPS, razen v primeru letenja po koordinatah GPS trikotnika ali ko ni letenja z motornimi modeli.
Zasilni pristanki brezpilotnih zrakoplovov so možni na območju celotnega travnika Vipavskega polja, omejenega znotraj regionalnih cest in makadamske ceste.

 


5. SPECIFIČNI POGOJI UPORABE MODELARSKEGA VZLETIŠČA
 

5.1 KOORDINACIJA S KONTROLO LETENJA
Koordinacija s kontrolo letenja ni predvidena, razen v primeru prijave večjih prireditev oziroma tekmovanj.
 

5.2 GIBANJE OSEB NA MODELARSKEM VZLETIŠČU
Z izjemo upravljalca brezpilotnega zrakoplova in pomočnika, naj se gledalci/obiskovalci zadržujejo zahodno od ograje oziroma za označeno linijo med ograjo in VPS.
 

5.3 PREPOVEDANA CONA
Prepovedana cona letenja je v smeri severozahoda nad naseljem Slap. Priporoča se izogib letenja v neposredni bližini hitre ceste Vipava – Razdrto.
 

 

6. NOSILEC UPORABE MODELARSKEGA VZLETIŠČA

MD Ventus,
Planina 67/A, 5270 Ajdovščina info@md-ventus.si


Odgovorna oseba:
Predsednik MD Ventus: David Marc GSM : 041 621 587