Priporočila za letenje na Vremščici

datum: 29.04.2021

kategorija: Novice in dogodki

Priporočila za letenje na Vremščici

Spoštovani člani društva MD Ventus

S podpisom strank g. Joško Gašperšič in g. David Marc - MD Ventus, je za vožnjo po cesti do vzletišča na Vremščici pričela veljati pogodba o ustanovitvi služnosti na parceli 795 k.o. 2450 Famlje.

Po zagotovilu notarja g. Gregor Mesarja in predsednika društva MD Ventus g. David Marca, nam je članom društva MD Ventus ob plačilu nadomestila v višini 70 Eurov na račun društva MD Ventus omogočena/dovoljena vožnja z osebnim avtomobilom ali motorjem po cesti imenovani protipožarna preseka št. 14 P027.

  • Rekreativno pobočno letenje na vzletišču na Vremščici opravljamo v skladu z objavljeno veljavno zakonodajo dosegljivo na spletnih straneh https://www.caa.si/nova-skupna-eu-ureditev.html .

  • Letimo v skladu z geografskimi omejitvami objavljenih na spletnih straneh https://www.caa.si/geografske-omejitve-za-uas.html , 2D aplikacija, razen v primeru, če smo pridobili dovoljenje za letenje v coni letališča Divača od upravljavca letališča. (Priloga 1)

  • Pred letenjem preverimo sporočilo "NOTAM", ki nam morda omejuje ali prepoveduje letenje. Aktualno sporočilo ''NOTAM'' je objavljen na spletni strani www.sloveniacontrol.si/ .

  • V času letenja se izogibamo pticam in se zavedamo, da smo mi gostje v njihovem okolju. 

  • Čas-odločitev za pristanek prilagodimo tako, da v času faze pristajanja v bližini ni pohodnikov. 

  • Po intervencijski prometnici - protipožarni preseki št. 14 P027 vozimo strpno in počasi še posebej ob srečanju s pohodniki. 

  • Na lokaciji vzletišča ne uporabljamo odprtega ognja. Kurjenja žara in odmetavanje cigaretnih ogorkov ni primerno. 

  • Za letenje mora imeti vsak modelar urejeno zavarovanje.  

  • Ob srečanju z uradno osebo-redarstvom, se predstavimo in ponudimo na ogled pogodbo o služnosti, potrdilo o overovitvi podpisa, potrdilo plačila članarine MD Ventus in potrdilo plačila pogodbe o služnosti na račun MD Ventus.

klikni na sliko za povečat  Vremscica

 

Želim vam prijetno letenje, 

Za MD Ventus zapisal Boris Sekirnik

Vipava 29.04.2021